Privacy Policy - Karate-do Smaal

Privacy Policy

Met ingang van 25 mei 2018 moet ieder (huidig en nieuw) lid van Karate-do Smaal onderstaande Toestemmingsverklaring ingevuld en ondertekend afgeven aan Jaap Smaal of aan Prince Beaupain.