Opzeggen lidmaatschap - Karate-do Smaal

Opzeggen lidmaatschap

In de voorwaarden die Karate-do Smaal hanteert staat dat het lidmaatschap steeds stilzwijgend  voor een kwartaal wordt verlengd. De inschrijving geldt voor een kwartaal. Bij beëindiging van de karatelessen wordt een opzegtermijn van minimaal één kalendermaand voor het einde van het lopend kwartaal in acht genomen.

  • Het lidmaatschap is voor minimaal een kwartaal.
  • Het lidmaatschap wordt steeds stilzwijgend verlengd met een kwartaal
  • Er geldt een opzegtermijn van 1 maand (dus 1 maand voor het einde van een kwartaal).
  • Opzeggen kan alleen schriftelijk of via e-mail.
  • Er vindt geen teruggave van contributie plaats wanneer een leerling om wat voor reden dan ook niet op de lessen verschijnt.


Wetgeving opzeggen lidmaatschap

Met ingang van 1 december 2011 is stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen verboden bij wet en is de opzegtermijn van abonnementen en lidmaatschappen teruggebracht tot één maand.

Voor individuele lidmaatschappen van sportverenigingen en sportstichtingen is echter een uitzondering gemaakt.
Voor verenigingen en dus ook sportverenigingen en stichtingen  wordt een verbod op automatische verlenging niet wenselijk geacht, aangezien sportverenigingen en sportstichtingen veelal een jaar vooruit moeten plannen. Denk daarbij aan de huur van sport/opleidingsaccommodaties. Voor (sport) verenigingen en stichtingen geldt daarom een lichter regime.

Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk indien het lid niet opzegt. (Sport) verenigingen en stichtingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap eenvoudig te verschaffen. Heeft de (sport)vereniging een website dan dient de informatie over opzegging opvallend op de hoofdpagina van de website te staan. Heeft de (sport)vereniging (ook) een ledenblad dan dient de betreffende informatie duidelijk daarin te worden vermeld.

De leden hoeven dus niet  jaarlijks persoonlijk een brief te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven.